logo Daisytrading Daisytrading được thành lập với niềm đam mê và khát vọng thành công trong lĩnh vực thực phẩm. Chúng tôi đã và đang khẳng định được vị trí hàng đầu bằng những sản phẩm chất lượng, vì mục tiêu thay đổi tầm nhìn và con người từ những sản phẩm tốt nhất luôn đảm bảo dinh dưỡng và hướng tới một tương lại tốt hơn, phát triển hơn.